Fyzikálne vlastnosti vody v akváriu

Fyzikálne vlastnosti vody v akváriu

Teplota: Teplota vody zohráva v živote rýb mimoriadne dôležitú úlohu. V prírodných nádržiach rýb žijú za určitých teplotných podmienok potrebných pre tento druh; Preto by sa pri držaní rýb v akváriu mali brať do úvahy ich životné podmienky v prírodných nádržiach. Teplota vody v sladkých vodách stredného pásma sa pohybuje od 0 do 35 °, kolísanie teploty v tropických vodných útvaroch je oveľa menšie....

Čítajte Viac

Ako rozlíšiť riasy od ostatných akváriových rastlín?

Ako rozlíšiť riasy od ostatných akváriových rastlín?

Hlavnou štruktúrnou jednotkou tela rias, ktorú predstavujú jednobunkové a mnohobunkové formy, je bunka. Podľa jednej klasifikácie sa rozlišujú bunky obsahujúce typické jadrá (t. J. Jadrá obklopené jadrovými membránami, membránami) a bunky bez typických jadier: Prvý prípad je eukaryotická štruktúra bunky, druhý je prokaryotický....

Čítajte Viac

Populárne Články

Populárne Články
Skutočný